PROSPECT

   สวัสดีครับวันนี้ผมได้เอาข้อมูลโดยรวมของแต่ละอาชีพมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของธุรกิจ AIM STAR NETWORK ครับ ลองมาดูคร่าว ๆ กันนะครับว่ามีอะไรบ้าง

สาขาอาชีพ

แนวทาง

1. พนักงานประจำ/ลูกจ้าง

- แรงกดดันจากการทำงาน ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะทางการเงิน และค่าใช้จ่าย

- การแสวงหาโอกาสสร้างความมั่นคงในชีวิต

- กำหนดความคิดของตัวเอง และทำลายกรอบความคิดที่เป็นอุปสรรค

2.พ่อค้า/แม่ค้า

- แรงกดดันจากการค้าขาย และแรงงานการขยับขยายตนเอง

- การได้พัฒนาตนเองทางด้านความรู้

- บุคลิกภาพการอยู่ในสังคมที่ยกย่องให้เกรียติ

- การยกระดับคุณภาพของชีวิต

3. นักธุรกิจที่ปะสบความสำเร็จ

- ได้ฝึกฝนความท้าทายในธุรกิจใหม่

- ได้แบ่งปันโอกาสและได้ช่วยเหลือผู้อื่น

- ใช้ฐานข้อมูล(ลูกค้า)เดิมให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

4. นักธุรกิจที่ล้มเหลว

- ทางเลือกใหม่นี้เป็นทางเลือกที่น่าลอง

- ใช้เงินทุนและประสบการณ์น้อยมากเมื่อเทียบกับงานที่เคยทำมา

- โอกาสเสี่ยงน้อยมากเมื่อเทียบกับงานที่เคยทำ

5. แม่บ้าน

- รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

- ได้แบ่งเบาภาระครอบครัว หือได้เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง

- ได้ใช้สังคมที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วผู้อื่น

6. ผู้ที่ไม่ชอบงานขาย

- งานหลักคือการเสนอโอกาส และเสนอความคิดให้ผู้อื่น

7. คนที่รักงาน/พอใจในงานที่ทำอยู่

- ชี้ให้เห็นว่าความไม่แน่นอนของชีวิตย่อมมีเสมอ ทำไมเราไม่หาแหล่งรายได้สำรองไว้

8. คนปลดเกษียณแล้ว

- ได้เพิ่มรายได้จากเดิม

- ได้ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์

- ลดความอ้างว้าง เปล่าเปลี่ยวในชีวิต

9. คนที่คิดว่าทำไม่ได้พูดไม่เก่ง

- ทุกคนเริ่มจากไม่เป็นและไม่เก่ง ทุกชีวิตก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกัน

- สร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือ เช่นการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้แล้วการประชุมต่างๆให้เกิดแรงจูงใจ

 
Impossible-Triangle
 
foots[15][9]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้ที่นี่